Багцын мэдээлэл

Free

1
Хэрэглэгч
 • 5 aжлын зар оруулах


 • 10 CV хадгалах

 • Хүний нөөцийн хянах самбар
  Хязгаартай

 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан Хязгаартай

Basic

3
Хэрэглэгч
 • 30 aжлын зар оруулах


 • 50 CV хадгалах

 • Хүний нөөцийн хянах самбар
  Хязгаартай

 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан Хязгаартай

 • 1 төрлийн тест 100 хүнд

 • 3 зар онцгой зар болгох (7 хоног)

Premium

5
Хэрэглэгч
 • 100 aжлын зар оруулах

 • 200 CV хадгалах

 • Хүний нөөцийн хянах самбар
  Хязгаартай

 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан Хязгаартай

 • 2 төрлийн тест 200 хүнд

 • 5 зар онцгой зар болгох (7 хоног)

 • 1 баннер байршуулах (7 хоног)

 • 3 удаа мэдэгдэл хүргэх (нийт хэрэглэгчдэд)

Corporate

10
Хэрэглэгч
 • Хязгааргүй ажлын зар оруулах

 • 500 CV хадгалах

 • Хүний нөөцийн хянах самбар
  Хязгааргүй

 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан Хязгааргүй

 • 4 төрлийн тест 400 хүнд

 • 10 зар онцгой зар болгох (7 хоног)

 • 3 баннер байршуулах (7 хоног)

 • 5 удаа мэдэгдэл хүргэх (нийт хэрэглэгчдэд)

 • 3 удаа мэдэгдэл хүргэх (зорилтот хэрэглэгчдэд)

 • 50К хүнд и-мэйл товхимол явуулах