Үнийн санал

Free

0₮ / 1 сар
1 сарын үнэгүй эрх
 • Админы эрх
  1

 • Ажлын зар
  3
 • CV хайлт
  1
 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан
 • Тест
 • Онцлох зар
 • Баннер
 • Масс мэдэгдэл
 • Сегментчилсэн мэдэгдэл
 • Ярилцлагын урилга мессежээр илгээх
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд мессеж илгээх
 • И-мэйл товхимолд лого байршуулах
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд И-мэйл илгээх
 • “Jobs of the week” буланд зар нийтлэх
 • “Employer of the week” буланд оролцох
 • “Employer branding” үйлчилгээний хөнгөлөлт

Basic

800,000₮ / 1 жил
Хэмнэлт 500,000₮
 • Админы эрх
  1

 • Ажлын зар
  20
 • CV хайлт
  10
 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан
 • Тест (1 төрөл)
  50
 • Онцлох зар
  3
 • Баннер
 • Масс мэдэгдэл
 • Сегментчилсэн мэдэгдэл
 • Ярилцлагын урилга мессежээр илгээх
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд мессеж илгээх
 • И-мэйл товхимолд лого байршуулах
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд И-мэйл илгээх
 • “Jobs of the week” буланд зар нийтлэх
 • “Employer of the week” буланд оролцох
 • “Employer branding” үйлчилгээний хөнгөлөлт

Premium

2,000,000₮ / 1 жил
Хэмнэлт 2,500,000₮
 • Админы эрх
  3

 • Ажлын зар
  60
 • CV хайлт
  100
 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан
 • Тест (2 төрөл)
  200
 • Онцлох зар
  5
 • Баннер
  1
 • Масс мэдэгдэл
  3
 • Ярилцлагын урилга мессежээр илгээх
 • Сегментчилсэн мэдэгдэл
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд мессеж илгээх
 • И-мэйл товхимолд лого байршуулах
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд И-мэйл илгээх
 • “Jobs of the week” буланд зар нийтлэх
 • “Employer of the week” буланд оролцох
 • “Employer branding” үйлчилгээний хөнгөлөлт

Corporate

5,000,000₮ / 1 жил
Хэмнэлт 5,500,000₮
 • Админы эрх
  5

 • Ажлын зар
 • CV хайлт
  500
 • Сонгон шалгаруулалтын тайлан
 • Тест (бүх төрөл)
 • Онцлох зар
  15
 • Баннер
  3
 • Масс мэдэгдэл
  5
 • Сегментчилсэн мэдэгдэл
  3
 • Ярилцлагын урилга мессежээр илгээх
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд мессеж илгээх
  1
 • И-мэйл товхимолд лого байршуулах
  1
 • Зорилтот хэрэглэгчдэд И-мэйл илгээх
  1
 • “Jobs of the week” буланд зар нийтлэх
  1
 • “Employer of the week” буланд оролцох
  1
 • “Employer branding” үйлчилгээний хөнгөлөлт
  10%