"Teach for Mongolia Fellowship" хөтөлбөр 2024 оны элсэлт
Мэдээлэл
Шаардлага
Процесс

Хийж гүйцэтгэх үүрэг

Багшийн дутагдалтай хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуульд 2 жилийн хугацаанд үндсэн багшаар ажиллаж боловсролын тэгш бус байдлыг бууруулахад өөрийн мэдлэг, ур чадвараа ашиглан бодитой хувь нэмрээ оруулах боломжтой.

Цалин

Хамгийн багадаа 1,270,000₮

Хангамж урамшуулал, бусад боломжууд

Карьер хөгжлийн хөтөлбөр Менторшип хөтөлбөр Мэдлэгээ түгээх/хуваалцах боломж

Байршил

Улаанбаатар

Ажиллах цагийн төрөл

Сайн дурын

Ажлын байрны түвшин

Дунд шатны ажилтан

Нэмэлт мэдээлэл

Teach for Mongolia хөтөлбөрт хамрагдан орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах хугацаанд хөтөлбөрийн зүгээс тогтмол багш мэргэжлээр хөрвөх хөтөлбөр, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, менторшип хөтөлбөр, сэтгэл зүйчийн зөвлөх үйлчилгээ, англи хэлний ярианы клуб зэрэг төрөл бүрийн дэмжлэгүүдийг тогтмол үзүүлж, дэмжиж ажиллана.

Компанийн мэдээлэл

Teach for Mongolia хөтөлбөрийн ахны элсэлт 2022 онд зарлагдаж байсан бөгөөд өдгөө хөтөлбөрийн нийт 22 залуус Монгол орны 8 аймаг, 12 сумын ерөнхий боловсролын сургуульд математик, монгол хэл, нийгэм, түүх, газар зүй, зураг технологи, мэдээлэл зүй, англи хэлний багшаар тус тус ажиллаж 5,200 гаруй сурагчдад шууд хүрч ажиллаж байна. Дан ганц хичээл заахаас гадна манай залуус томилодсон орон нутагтаа эерэг нөлөөллийг үзүүлж соёлын үрийг тарьж байгаа бөгөөд бид яг энэ зарчмаар боловсролын салбарт ээлтэй манлайлагчдыг урт хугацаанд дэмжиж, бий болгох системийг бүрдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй